Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2018

trustx3
4050 3f34 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaucieknijmi ucieknijmi
trustx3
3754 59f6
Reposted fromnezavisan nezavisan viadiedrunk diedrunk
trustx3
4916 b375 500
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viadiedrunk diedrunk
trustx3
2498 dfd9
Reposted fromonlyman onlyman viadiedrunk diedrunk
trustx3
6135 bed0 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams viaucieknijmi ucieknijmi
trustx3
9873 cc20
Reposted fromsilkdreams silkdreams viamarbra12 marbra12
4009 f700
Reposted fromtosiaa tosiaa viamarbra12 marbra12
trustx3
7205 4afa
Reposted fromsavatage savatage viadiedrunk diedrunk
trustx3
2411 f431 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaucieknijmi ucieknijmi
trustx3
0927 c311
trustx3
- Tęsknię za tobą. - A za czym konkretnie tęsknisz? - Za tym jak grasz w kręgle - mówię, bo te słowa, durne słowa, pierwsze cisną mi się na usta. - Za tym, że nigdy nie potrafisz zawiązać cumy dziobowej. Za twoją podrażnioną skórą po goleniu. Za twoimi brwiami. Za twoimi butami. Za tym, że rano prosisz mnie o kawę. Za tym dniem, kiedy nałożyłeś sobie mój tusz do rzęs i wszyscy to zauważyli. I za tym, kiedy poprosiłeś mnie, żebym coś zszyła. Za twoją uprzejmością w stosunku do kelnerów. Za twoją jajecznicą. Za twoimi bajkami na dobranoc. Za twoimi głupimi, idiotycznymi żartami. Za tym, że kiedy masz ochotę na czekoladę, odłamujesz kawałeczek, zamiast po prostu wgryźć się w pieprzoną tabliczkę. Tęsknie za twoim sercem. Bardzo mi ciebie brakuje. I bardzo cię kocham.
— A. J. Finn
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
trustx3
7803 deb2
Reposted frominfinitearms infinitearms viaBessieMae BessieMae

June 23 2017

trustx3
5509 bd0b 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
trustx3
Słowa należy ważyć. Raz wypowiedzianych nie sposób cofnąć.
— Sophie Hannah
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
trustx3
1198 0f5b
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
trustx3
4788 4d88 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
trustx3
3797 7c19 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
trustx3
8796 8d04 500
Reposted fromnomad nomad viaBessieMae BessieMae
trustx3
8052 febb
Reposted fromineedcoffee ineedcoffee viacocoaflower cocoaflower
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl